en_US
en
on
Mobile görünüm
PC görünüm

arbimiyaa.com

h

 
2307
Anasayfa
a, b, c, d
online, builder, online builder
PreviousNext

Sample Picture 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.


Çin Bambu ağacının yetişmesi,olumlu ısrar için güzel bir örnektir.

   Çinliler bu ağacı şöyle yetiştirir:

   … Önce ağacın tohumu ekilir, sulanır ve gübrelenir.

   Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz.

   Tohum yeniden sulanıp gübrelenir. Bambu ağacı ikinci yılda da toprağın dışına filiz vermez.

   Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan işlem tekrar edilerek bambutohumu sulanır ve gübrelenir.

   Fakat inatçı tohum bu yılda da filiz vermez.

   Çinliler büyük bir sabırla beşinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam ederler.

   Ve nihayet beşinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye başlar ve altı hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır.

   Akla gelen ilk soru şudur :

   Çin bambu ağacı 27 metre boyuna altı hafta da mı? Yoksa beş yılda mı ulaşmıştır?

   Bu sorunun cevabı Tabii ki beş yıldır.

   Büyük bir sabırla ve ısrarla tohum beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi ağacın büyümesinden hatta var olmasından söz edebilir miydik?…

   Bir başarının şartları her zaman çok basittir.

   Bir süre için çalışın…Bir süre tahammül edin…Her zaman inanın…Ve hiçbir zaman geri dönmeyin…

OLUMLU ISRAR

Meşhur Türk Hükümdarı Timurlenk‘e:

- Seni erlikten başbuğluğa yükselten nedir?..diye sordular.

Timurlenk şu cevabı verdi :

- Asla ümitsizliğe düşmedim… O kadar zorlukla karşılaştığım halde hiç birisinden yılmadım ve bir maksadıma erişmek için bir karınca bana örnek oldu: Bir gün düşmanlarımdan kaçmış bir harabeye sığınmıştım. Her yerden ümidi kesmek üzere olduğum bir anda gözüm bir karıncaya ilişti. Karınca kendinden büyük bir buğday danesini almış bir yıkıntının üzerinden aşırmak için uğraşıyor; fakat taşıdığı şey kendisinden büyük olduğu için sonuna kadar götüremiyor, düşürüyordu. Dane yuvarlanarak duvarın dibine düşüyor, karınca tekrar iniprızkını alıp götürmeye uğraşıyordu. Bu hal elliden fazla oldu; ama karınca da nihayet maksadına erişti. Karıncanın bu azmini gördükten sonra bende bir ümit peyda oldu. Kendi kendime:”Ben bu karınca kadar da mı olamayacağım.” dedim ve maksadıma erinceye kadar hiç bir zorluktan yılmadım.

TİMUR VE KARINCA